JAG gör din röst hörd

JAGs medlemmar under politikerveckan i Almedalen 2010

Föreningen JAG arbetar oförtrutet för att göra samhället mer rättvist för medlemmarna och förhindra att vi diskrimineras på grund av våra ­intellektuella funktionsned­sättningar.

Med hjälp av våra legala företrädare uppvaktar vi medlemmar politiker och tjänstemän på olika nivåer eftersom vi är övertygade om att det personliga mötet är bästa verktyget när det gäller att sprida information och ändra attityder.

JAG försvarar den personliga assistansen

Sedan personlig assistans infördes i Sverige 1994 har reformen överlag hyllats som en frihetsrevolution för personer med funktionsnedsättningar. Lika utmärkande har kritiken varit genom åren, framförallt mot kostnadsökningarna, vilket resulterat i ett otal utredningar, besparingsförslag och lagändringar.

Föreningen JAG har tvingats agera många gånger genom åren för att försvara assistansreformen och rätten till assistans för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personer med intellektuella funktions­ned­sätt­ningar utgör ca 40 procent av assistans­användarna. Det är viktigt att sprida kunskap om att man kan säkerställa personlig assistans med valfrihet, självbestämmande och integritet när den assistansberättigade har nedsatt autonomi.

Föreningen JAG har genom sitt assistans­kooperativ Brukarkooperativet JAG anordnat personlig assistans till personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi sedan 1994. Varje medlem i kooperativet har personlig arbetsledning, en servicegarant, som ansvarar för kontinuiteten i assistansen och sörjer för att den enskildes självbestämmande tillgodoses.

Genom att dokumentera och sprida JAGs erfarenheter hoppas vi kunna ge bättre förutsättningar för att anordna personlig assistans med hög kvalitet till personer med intellektuella funktionsnedsättningar – vilket i sin tur kan leda till att personer med omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi i ökad utsträckning kan leva ett fritt och självvalt liv på jämlika villkor med andra i samhället.
 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.