JAG-resor

JAGs medlemsresor ger möjlighet att under trygga former njuta av äventyr, främmande länder och nya upplevelser i gemenskap med andra medlemmar i Brukarkooperativet JAG. På varje resa finns en reseledare från JAG med på plats som kan hjälpa till om det uppstår praktiska svårigheter eller andra problem som måste lösas. På JAGs resor har du också tillfälle att lära känna andra medlemmar i JAG och få nya vänner. 

2017 års resor hittar du i menyn till vänster. 

Reseinformation
  • För att dina personliga assistenters resa ska betalas med din assistansersättning måste de arbeta minst heltid under resan. 
  • Övriga medföljande reser med i mån av plats. Vi försöker alltid tillgodose önskemål så långt det går. 
  • När vi fått in din intresseanmälan får du ett reseavtal i retur som ska skrivas under av medlem/legal företrädare och skickas tillbaka till JAG. 
  • I priset ingår en avgift för att täcka JAGs kostnader för reseledare och administration. Medlemmar i Brukarkooperativet JAG får ett rabatterat pris. Har du frågor om assistans­omkostnader och medlemsekonomi, kontakta din medlemsrådgivare.
Lön och traktamente till assistenter

På resor utbetalas lön för arbetad tid som vanligt enligt tid­rapporten. Till och från resmålet utgår restidsersättning i max 6 timmar för assistenter som inte är i tjänst under själva resan. För assistentens merkostnader i samband med resan utbetalas trak­tamente. För måltider som betalas av arbetsgivaren avräknas ett schablonbelopp från traktamentet. Vid All Inclusive utgår inget traktamente.

Ingen förmånsbeskattning vid medlemsresor

Föräldrar är skattskyldiga för ersättning för kostnader i samband med att de assisterar sitt minderåriga barn, t ex vid utlandsresor. Kostnadsersättningar vid föreningsaktiviteter, som till exempel JAG­-resor, förmånsbeskattas dock inte. Skattebefrielsen gäller alla närstående assistenter, även föräld­rar som assisterar sitt minderåriga barn.

JAGs tjänstereseförsäkring 

Personliga assistenter anställda i Brukar­kooperativet JAG omfattas av en kollektiv  reseförsäkring i Folksam med försäkringsnr 18  10 88. Avbeställningsskydd ingår inte i försäkringen. 

JAGs medlemmar omfattas inte av tjänstereseför­säkringen och måste själv se över sitt försäk­ringsskydd i samband med resa! 

Lästips: Reportage om att resa när man har stora funktionsnedsättningar på NKA:s hemsida

BilagaStorlek
resebestallning.pdf71.53 KB
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.