Fusket med assistansersättning mindre än tidigare uppskattningar

Försäkringskassan har idag publicerat statistik över sina kontrollutredningar och polisanmälningar under 2011, däribland misstänkta brott inom assistansersättningen. Resultatet ger en väldigt annorlunda bild än vad som framkommit i media den senaste tiden.

Totalt avslutades drygt 20 000 kontrollutredningar under året. 321 av dessa gällde utbetald assistansersättning, vilket motsvarar två procent av totala antalet utredningar under året.

Felaktiga utbetalningar upptäcktes i 3 726 kontrollutredningar med ett sammanlagt belopp på drygt 282 miljoner kronor. Av de felaktiga utbetalningarna som upptäcktes rörde fyra procent, 42 miljoner kronor, assistansersättning. Det kan jämföras med Försäkringskassans tidigare uppskattningar om att omkring en miljard kronor av assistansersättningen skulle vara felaktiga utbetalningar.

Totalt gjorde Försäkringskassan 1 546 polisanmälningar om bidragsbrott under 2011. Störst andel anmälningar gällde barnbidrag (16 procent) och föräldrapenning (15 procent). 53 av polisanmälningarna gällde assistansersättning, vilket motsvarar tre procent av samtliga polisanmälningar.

Totala antalet fällande domar eller delvis fällande domar (inklusive strafförelägganden) under året uppgick till 183 stycken. Sju av dessa gällde assistansersättning.

Den enda försäkring som nämns specifikt i dagens pressmeddelande från Försäkringskassan är trots detta  assistansersättningen.
– I media och bland beslutsfattare har det målats upp en bild av ett mycket utbrett och omfattande fusk med assistansersättning. Det har drabbat Sveriges assistansanvändare mycket hårt, och kommer troligen användas som förevändning för åtgärder för minskad valfrihet och integritet för brukarna. Fusk är såklart oacceptabelt, men vi är rädda för att åtgärderna inte kommer att stå i proportion till problemet, säger JAGs verksamhetschef Cecilia Blanck.

Susanne Billum, som leder den statliga utredningen av fusk och överutnyttjande inom assistansersättningen, ska överlämna sina förslag till barn- och äldreminister Maria Larsson den 16 februari.

Lägg till ny kommentar

Dela |
Fler nyheter

Fler nyheter

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.