Oroväckande förslag från regeringen

Föreningen JAG är kritisk till regeringens förslag till lagändring som innebär att regeringen självständigt ska kunna ändra villkoren för assistansersättningen.

Assistansreformen genomfördes för att råda bot på den maktlöshet personer med funktionsnedsättning kände och undanröja de begränsningar i frihet, självbestämmande och integritet som traditionellt samhällsstöd tidigare hade inneburit. Assistansersättningens utformning skulle säkerställa kontinuiteten och förutsebarheten för den enskilde och det ansågs därför viktigt att ändringar av assistansersättningen måste behandlas och beslutas av riksdagen.

Föreningen JAG är kritisk till regeringens förslag att 51 kap. 11 § i Socialförsäkringsbalken ska ändras så att regeringen framöver självständigt ska kunna ändra villkoren för assistansersättningen.

– Ersättningens utformning är helt central för rätten till personlig assistans. Regeringens slutsats att förslaget inte innebär några konsekvenser för någon är anmärkningsvärd, säger Anna Strimbold, som samordnar det juridiska stödet till medlemmarna i Brukarkooperativet JAG.

– Att assistansersättningens nivå eller utformning skulle kunna  ändras med kort varsel för att ”regeringen skulle behöva vidta åtgärder i en krissituation” eller ”under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt” är fullständigt hårresande, säger Anna Strimbold.

För Föreningen JAG  är det självklara grundkravet att assistansersättningens timbelopp möter det individuella assistansbehovet, så att den assistansberättigade personen kan omsätta ersättningen till en service med god kvalitet för honom eller henne. Den som behöver mer kvalificerad assistans med högre kostnader ska ha ett högre timbelopp än den som behöver mindre kvalificerad assistans med lägre kostnader. Ersättningen måste också konstrueras så att den assistansberättigade personen har en reell frihet att välja bland olika assistansanordnare.

Föreningen är försiktigt positiv till regeringens uttalande att det kan vara nödvändigt med mer än ett schablonbelopp. Förutsättningen är förstås att en ny modell innebär en förbättring jämfört med den nuvarande. Det framgår inte av det aktuella lagförslaget, eftersom det inte ens antyder vilka utgångspunkter och principer som ska komma att användas för framtida bestämmande av assistansersättningens timbelopp. 

– Timbeloppet kan inte skiljas från rätten till personlig assistans. Om pengarna inte räcker för att anordna assistans i den omfattning som beviljats eller av den kvalitet som är nödvändig, då har inte heller rätten till personlig assistans blivit verkställd, säger Anna Strimbold.

 

Lägg till ny kommentar

Dela |
Fler nyheter

Fler nyheter

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.