Personlig assistans i JAG

Personlig assistans ger rätt att styra över sitt liv och att vara delaktig i samhället på sina egna villkor. Med personlig assistans kan man leva ett rikt liv, utifrån sina egna önskningar och behov.

Brukarkooperativet JAG drivs utan vinstintresse och styrs av medlemmarna. Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar olika funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Assistenten följer personen med funktionsnedsättningar var han eller hon än befinner sig under olika tider på dygnet.

Personlig assistans ger möjlighet att styra över sitt liv och att vara delaktig i samhället på sina egna villkor. Med personlig assistans kan man leva ett rikt liv, utifrån sina egna önskningar och behov eftersom assistenten är knuten till den enskilde och inte till någon viss verksamhet. Istället för att vänta på sin tur eller styras av andras behov och rutiner är man fri att göra det man vill, när man vill.

Assistansreformen, som infördes i Sverige 1994, var inget mindre än en frihetsrevolution för svenskarna med de största funktionsnedsättningarna. Plötsligt hade man vänt upp och ned på den traditionella strukturen inom vård och omsorg, och personerna med de största funktionsnedsättningarna hamnade "först i kön".

Den som blir beviljad personlig assistans har rätt att välja assistansanordnare. Du kan vara egen arbetsgivare, anlita ett företag, gå med i ett kooperativ eller låta kommunen vara utförare. Föreningen JAGs medlemmar kan välja Brukarkooperativet JAG som sin assistansanordnare.

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.